Geoclub menu

Poll Results

Gebruik jij GSAK.

Ja <-> 44.35% (102)
Nee <-> 27.83% (64)
GSAK. Wat is dat. <-> 27.83% (64)

Totaal: 230 stemmen


GSAK

Gebruik jij GSAK.
Ja
Nee
GSAK. Wat is dat.

Bekijk Resultaten
(Stemmen: 230)
Cookies must be allowed to vote